به دلیل نوسانات ارز ، امروز فقط از طریق تلگرام محصولات به فروش میرسد .کلیک کنید
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    250,000 تومان 10m - 40m
    سفارشی سازی
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    220,000 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    299,000 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    پیـش فــروش
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    519,200 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    466,000 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    375,000 تومان 10m - 40m
    سفارشی سازی
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    198,000 تومان 10m - 40m
    سفارشی سازی
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    620,000 تومان 10m - 40m
    سفارشی سازی
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    82,960 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم  Steam ● فعالسازی Season Pass Year 4 ▼ زمان تحویل :

    سفارشی سازی
    بـه زودی
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    519,200 تومان 05 بهمن 97
    بیشتر
    پیـش فــروش
    05 بهمن 97
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    32,800 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    25,200 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    116,400 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    231,160 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m
  • خرید محصول

    ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    207,600 تومان موجود
    بیشتر
    پیـش فــروش
    موجود
  • خرید محصول

    ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    0 تومان ناموجود
    بیشتر
    پیـش فــروش
    ناموجود
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    بیشتر
    بـه زودی
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    390,000 تومان 10m - 30m
    بیشتر
    10m - 30m
  • خرید محصول

    ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    0 تومان موجود
    بیشتر
    پیـش فــروش
    موجود
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    283,600 تومان 08 آبان 97
    بیشتر
    پیـش فــروش
    08 آبان 97
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    268,400 تومان 03 اسفند 97
    بیشتر
    پیـش فــروش
    03 اسفند 97
  • خرید محصول

    ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    0 تومان موجود
    بیشتر
    پیـش فــروش
    موجود
  • خرید محصول

    ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    0 تومان موجود
    بیشتر
    پیـش فــروش
    موجود
  • خرید محصول

    ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    0 تومان موجود
    بیشتر
    پیـش فــروش
    موجود
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    344,400 تومان 10m - 30m
    بیشتر
    10m - 30m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    390,000 تومان 10m - 30m
    بیشتر
    10m - 30m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    283,600 تومان 10m - 30m
    بیشتر
    10m - 30m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    466,000 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m
  • خرید محصول

    ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    0 تومان ناموجود
    بیشتر
    پیـش فــروش
    ناموجود
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    314,000 تومان 11 آبان 97
    بیشتر
    پیـش فــروش
    11 آبان 97
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    283,600 تومان 10m - 30m
    بیشتر
    10m - 30m
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    بیشتر
    بـه زودی
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    192,400 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m
  • خرید محصول

    ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    0 تومان ناموجود
    بیشتر
    ناموجود
  • ● مخصوص پلتفرم Steam ● منطقه فعالسازی آزاد ● گارانتی مادام العمر ▼ زمان تحویل :

    187,840 تومان 10m - 40m
    بیشتر
    10m - 40m

لیست مقایسه محصولات

انصراف

  • به کدام بازی بتل رویال علاقه دارید؟

نظر جهانی ثبت کن!

trustpilot-stars-green

پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

قرعه کشی ماهانه Player 2

هر ماه چند جایزه ویژه برای شرکت کنندگان قرعه کشی پلیر دو
درخواست محصول ، پیگیری سفارش ، سوالات قبل از خرید ، پشتیبانی محصولات
درخواست پشتیبانی